Maintenance Mode

Please excuse the mess as we are currently updating our website.

Welcome to Dawei Awesome

Providing World Class Swim Training Services in China

Our Locations

Shenzhen

GuangZhou

Futian

Jin Li Hua Yuan
Lian Hua Stadium
Xiang Mi Hu Yi Hao

Nanshan

Hilton Pool
Marina Pool
Tao Yuan Cun
Shi Wu Feng

Tong He

British School of Guangzhou

Lie De

Canton Club Cosmos

Contact information

For questions and comments regarding Futian class organization, content, and pricing please contact:
Tel: 15012552250
Office: 0755-83023487

For questions and comments regarding Nanshan and Shekou class organization, content, and pricing please contact:
Nanshan Tel: 13622323147
Shekou Tel: 18200711345

E-mail: register@daweiawesome.com

Wechat Public: Daweiswim

QR-code-dawei

Sorry for the inconvenience.